Grupper

019-196900 | bad@gustavsvik.se

Gruppbokningar

För att räknas som grupp måste man komma från en skola, förening, företag eller dyl och bokningen måste förbokas via Gustavsvik. Man måste vara minst tio personer eller fler och besöket måste vara bokat minst en vecka i förväg. Grupprabatter gäller endast vardagar, ej helger och lovveckor.

Badsäkerhet

Barn under 12 år:
Två(2) myndiga ledare per 10 barn ska finns med, dessa går då in gratis.
Barn över 12 år:
En(1) myndig ledare per 10 barn ska finns med, denne går då in gratis.

Vid ankomst till badet betalar en person för hela gruppen samt lämnar in den underskrivna försäkran (se bifogad fil). Innan badet samlas gruppen vid motionsbadet för att få en muntlig information från våra badvärdar.

Observera att vid fakturering måste ett underlag uppvisas tex rekvisition eller beställningsunderlag där det tydligt framgår fakturaadress, organisations nr. mm. Legitimation ska uppvisas vid fakturering.

För bokning: bad@gustavsvik.se

Varmt välkomna till oss!

download