Gustavsviks anläggning
Gustavsviks anläggning

Visselblåsning

Om vår visselblåsarfunktion

På Gustavsvik Resorts värnar vi om en ansvarsfull och etisk arbetsmiljö. Vår visselblåsarplattform, tillgänglig via länken till sidan, är ett viktigt verktyg för att upprätthålla dessa värderingar. Funktionen är utformad för att möjliggöra säker och konfidentiell rapportering av eventuella missförhållanden eller oegentligheter som upptäcks i arbetsrelaterade sammanhang.

Vad och hur du kan rapportera:

  • Missförhållanden: Rapportera allvarliga oegentligheter såsom korruption, mutor, jäv och andra olagliga eller oetiska handlingar. Dessa bör vara av allmänt intresse och inte begränsade till individuella arbetsförhållanden eller mindre förseelser.
  • Skyddade personer: Lagen skyddar ett brett spektrum av individer, inklusive arbetstagare, inhyrda arbetstagare, arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, företagsledare, aktieägare, samt personer som arbetar hos underleverantörer och entreprenörer.
  • Användning: Visselblåsarfunktionen är avsedd för allvarliga fall och ska inte användas för att rapportera mindre förseelser eller klagomål.

Din röst och ditt mod att rapportera är avgörande för att vi tillsammans ska kunna bibehålla en öppen och etisk arbetsmiljö. Vi uppmuntrar dig att använda denna funktion om du stöter på något som inte stämmer.

Kort info om visselblåsning

Visselblåsning är en seriös men viktig del i att upprätthålla en sund arbetsmiljö, och lagstiftningen är här för att ge en hjälpande hand. Här är några snabba fakta:

  1. Lagligt skydd: Visselblåsare skyddas av lagar som säkerställer att de kan rapportera missförhållanden utan rädsla för negativa konsekvenser på jobbet. Detta är centrala för att uppmuntra öppenhet och ärlighet.
  2. Vad gäller: Lagstiftningen täcker rapportering av allvarliga frågor som korruption och etiska överträdelser, inte bara småproblem. Det handlar om stora grejer som påverkar hela företaget eller samhället.
  3. Hur det fungerar: Det finns klara riktlinjer för hur man rapporterar och hur dessa rapporter ska hanteras, allt för att behålla konfidentialitet och effektivitet.
  4. Skyddet sträcker sig långt: Inte bara anställda, utan även entreprenörer, praktikanter och andra som är kopplade till organisationen omfattas av skyddet.
  5. För en bättre arbetsplats: Genom att stödja visselblåsning visar vi vårt engagemang för en öppen och ansvarsfull arbetsmiljö. Det handlar om att skapa en plats där alla känner sig trygga att tala ut.

Genom att ha en visselblåsarfunktion som backas upp av lagstiftningen, visar vi på Gustavsvik att vi tar etik och integritet på allvar. Det är vårt sätt att säkerställa en transparent och ansvarsfull arbetsplats.